Izjava o varstvu podatkov

Stanje: 5/2018

Osebne podatke (v nadaljevanju: podatki) uporabnikov obdelujemo samo za potrebe dobro delujoče in do uporabnika prijazne spletne strani in njenih vsebin ter storitev.

»Obdelava« pomeni zajem, uporabo, posredovanje in/ali shranjevanje podatkov. »Osebni podatki« so skladno s SUVP (Splošna uredba o varstvu podatkov; angl. GDPR) načelno vsi podatki, na osnovi katerih je mogoča identifikacija fizične osebe. Natančne definicije pojmov vsebuje 4. čl. SUVP.

Izvajanja v nadaljevanju obveščajo posebej o vrsti, obsegu, namenu, trajanju in o pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov, o katere namenu in sredstvih zanjo običajno odločamo sami ali skupaj z drugimi, ter o komponentah tretjih oseb, uporabljenih za izboljšanje kakovosti uporabe, ki podatke obdelujejo na lastno odgovornost:


A) Informacije o odgovorni (pravni) osebi
B) Pravice uporabnika
C) Informacije o obdelavi podatkov


A) Informacije o odgovorni (pravni) osebi

Odgovorna pravna oseba (v nadaljevanju: ponudnik) v smislu SUVP in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic EU ter drugih določb na tem področju je:

Volmary GmbH
Kaldenhofer Weg 70
D-48155 Münster

Tel. št.: +49 (0)251-270 70-100
Št. faksa: +49 (0)251-270 70-270
E-naslov: hobby@volmary.com

Za varstvo podatkov pri odgovorni pravni osebi je pristojen:

Christian Westkemper
Kaldenhofer Weg 70
D-48155 Münster

Tel. št.: +49 (251) 27070 312
Št. faksa: +49 (251) 27070 112
E-naslov: datenschutz(at)volmary.com

B) Pravice uporabnika

Uporabnik ima ob posredovanju njegovih osebnih podatkov v obdelavo tretji osebi pravico,

1. da zahteva potrdilo o tem, ali se obdelujejo podatki, ki ga zadevajo, in natančno pojasnilo o teh podatkih ter do nadaljnjih informacij in kopij podatkov skladno s 15. čl. SUVP;

2. da zahteva takojšnji popravek napačnih podatkov, ki ga zadevajo, in do ustrezne dopolnitve teh podatkov skladno s 16. čl. SUVP;

3. da zahteva takojšnji izbris zadevnih podatkov skladno s 17. čl. SUVP, oz. alternativno, če je potrebna nadaljnja obdelava podatkov skladno s 3. odst. 17. čl. SUVP, zahteva omejitev obdelave podatkov skladno z 18. čl. SUVP;

4. da skladno z 20. čl. SUVP prejme podatke, ki ga zadevajo in jih je dal na voljo ter da zahteva njihovo posredovanje drugim odgovornim osebam;

5. da skladno s 77. čl. SUVP vloži pritožbo pri nadzornem organu, če uporabnik meni, da je bil pri obdelavi njegovih podatkov pri ponudniku kršen SUVP.
_________________________

6. Uporabnik načelno lahko prihodnji obdelavi podatkov, ki ga zadevajo, po odgovorni osebi na osnovi črke f 1. odst. 6. čl. SUVP, kadar koli ugovarja na podlagi 21. čl. SUVP. Mogoč je predvsem ugovor obdelavi podatkov za namene direktnega trženja.
_________________________

7. Ponudnik je poleg tega dolžen vse prejemnike, ki so jim bili podatki posredovani, obvestiti o vsakem popravku, izbrisu osebnih podatkov ali o omejitvi njihove obdelave, ki bi sledila na osnovi 16. čl. SUVP, 1. odst. 17. čl. SUVP in 18. čl. SUVP. To ne velja, če se takšno obveščanje izkaže za neizvedljivo ali da je povezano z nesorazmernimi stroški. Uporabnik je upravičen do razkritja takšnih prejemnikov njegovih podatkov njemu samemu.


C) Informacije o obdelavi podatkov

Če v nadaljevanju niso navedene podrobnosti posamičnih obdelav podatkov, bodo podatki, obdelani pri ponudniku, izbrisani ali blokirani, kakor hitro preneha namen shranjevanja in izbrisu ne nasprotuje nobena zakonska obveznost shranjevanja.

Podatki na strežniku

Zaradi komunikacijskih in varnostno-tehničnih razlogov bodo med obiskom spletne strani med drugim zajeti naslednji podatki, ki jih spletni brskalnik uporabnika posreduje ponudniku oz. ponudniku spletnega gostovanja (t. i. dnevniške datoteke spletnega strežnika):

 • vrsta in različica brskalnika;
 • uporabljeni operacijski sistem;
 • spletna stran, s katere je uporabnik prišel na spletno stran ponudnika (referrer URL);
 • spletna stran, ki jo obišče uporabnik;
 • datum in čas dostopa;
 • naslov internetnega protokola uporabnika (IP-naslov).

Podatki bodo začasno shranjeni. Ti podatki pa niso shranjeni skupaj z osebnimi podatki uporabnika. Pravna podlaga za začasno shranjevanje teh podatkov je črka f 1. odst. 6. čl. SUVP na osnovi upravičenega interesa za izboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti in varnosti spletne strani.

Po največ sedmih dneh bodo ti podatki izbrisani. Podatki, katerih nadaljnje shranjevanje je potrebno za namene dokazovanja, so do dokončne razrešitve vsakokratnega incidenta izvzeti iz brisanja.

Piškotki

a) Začasni/Trajni piškotki

Ponudnik na svoji spletni strani uporablja t. i. piškotke. To so majhne besedilne datoteke ali druge tehnologije shranjevanja, ki jih spletni brskalnik uporabnika odloži na končni napravi in tam shrani. Ti piškotki v vsakokratnem obsegu obdelajo določene podatke uporabnika, kot so: podatki o brskalniku in lokaciji ter IP-naslov.

Obdelava teh podatkov omogoča boljšo funkcionalnost, učinkovitost in varnost spletne strani ponudnika. Tako npr. obdelava začasnih ali sejnih piškotkov omogoča predvajanje vsebin v različnih jezikih ali npr. uporabo funkcije košarice.

Trajni piškotki spletni strani ob rednih obiskih omogočajo prepoznavo uporabnika.

Če se ti piškotki uporabijo za obdelavo osebnih podatkov za namene sklepanja ali izvajanja pogodbe, je pravna podlaga za takšno obdelavo podatkov črka b 1. odst. 6. čl. SUVP.

Če takšna obdelava podatkov ne služi namenu sklepanja ali izvajanja pogodbe, pa služi upravičenemu interesu ponudnika za izboljšanje funkcionalnosti spletne strani in temelji na pravni podlagi iz črke f 1. odst. 6. čl. SUVP.

Začasni piškotki so izbrisani, ko uporabnik zapre svoj brskalnik. Trajni piškotki so po poteku roka, ki ga določi ponudnik, izbrisani samodejno. Ta rok izbrisa se razlikuje glede na posamični piškotek in ne presega roka enega leta.

b) Piškotki tretjih ponudnikov

V danem primeru so na spletni strani ponudnika uporabljeni tudi piškotki tretjih ponudnikov. To so partnerska podjetja, s katerimi ponudnik sodeluje za namene oglaševanja, analize ali funkcionalnosti spletne strani. Nameni in pravne podlage za zadevno obdelavo podatkov so navedeni v nadaljevanju.

c) Možnost odstranjevanja

Uporabnik lahko prepreči ali omeji namestitev piškotkov z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika. Tudi že shranjene piškotke je mogoče kadar koli odstraniti. Nastavitve so odvisne od brskalnika. Pri piškotkih, ki omogočajo predvajanje multimedijskih vsebin (piškotki flash), ni mogoče preprečiti obdelave podatkov prek nastavitev brskalnika, ampak z nastavitvami v vtičniku Flash Player. Če uporabnik prepreči ali omeji namestitev piškotkov, spletna stran mogoče ne bo uporabna v celotnem obsegu.

Kontaktne poizvedbe

Ob zajemu kontaktnih podatkov uporabnika prek kontaktnega obrazca ali e-pošte bo ponudnik uporabil osebne podatke uporabnika za obdelavo poizvedbe. Navedbe podatkov so potrebne za odgovor na poizvedbo; brez razpoložljivih podatkov odgovor ni mogoč oz. je omejen.

Če je kontaktna poizvedba namenjena izpolnitvi pogodbe ali izvedbi predpogodbenih ukrepov, je pravna podlaga za to črka b 1. odst. 6. čl. SUVP.

Podatki uporabnika bodo izbrisani, če je bil podan odgovor na poizvedbo uporabnika in izbrisu ne nasprotuje zakonska obveznost shranjevanja podatkov, kot je npr. naknadna sklenitev pogodbe.
Pravna podlaga je lahko tudi privolitev uporabnika skladno s črko a 1. odst. 6. čl. SUVP. V okviru kontaktnega obrazca se v danem primeru zajame tudi uporabnikova privolitev prihodnji obdelavi podatkov in sklicuje na to Izjavo o varstvu podatkov.

Potrjeno privolitev za kontaktno poizvedbo lahko uporabnik skladno s 3. odst. 7. čl. SUVP kadar koli prekliče z ustreznim obvestilom ponudnika. Zadevni podatki bodo izbrisani, takoj ko obdelava ne bo več potrebna.


E-novice

Če se uporabnik prijavi na brezplačno prejemanje e-novic, so podatki, vneseni v obrazec (e-poštni naslov ter kot možnost ime in naslov), posredovani ponudniku. Dodatno so shranjeni tudi podatki o IP-naslovu ter datum in ura prijave. Med postopkom prijave je zajeta privolitev uporabnika in opisane so konkretne vsebine. Hkrati je uporabnik opozorjen na Izjavo o varstvu podatkov. Tako pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za prejemanje e-novic in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Pravna podlaga je črka a 1. odst. 6. čl. SUVP. Svojo zadevno privolitev lahko uporabnik skladno s 3. odst. 7. čl. SUVP kadar koli prekliče z ustreznim obvestilom ponudnika ali prek povezave za odjavo v e-novicah.

 

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev podjetja Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA za spletno analizo; v nadaljevanju Google.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics služi ponudniku za analizo uporabe spletne strani. Pravna podlaga za to je črka f 1. odst. 6. čl. SUVP. Upravičeni interes ponudnika obstaja za analizo, izboljšanje in za gospodarno delovanje spletne strani.

Informacije, kot so npr.: čas, kraj, pogostost obiska spletne strani uporabnika, vključno z njegovim IP-naslovom, so posredovane na strežnik podjetja Google v ZDA in so tam shranjene.

Ponudnik pri tem uporablja Google Analytics s funkcijo anonimiziranja. S tem dodatkom se skrajša IP-naslov že znotraj držav članic EU ali drugih podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Google bo tako pridobljene podatke uporabljal za vrednotenje obiskov spletne strani ponudnika in poročanje ponudniku o aktivnostih na njegovi spletni strani. Dodatno bodo podatki uporabljeni za opravljanje storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. Prav tako bo Google podatke posredoval tretjim osebam, če je to zakonsko predpisano ali če tretje osebe obdelujejo te podatke po naročilu podjetja Google.

Google po lastnih navedbah v nobenem primeru ne bo povezoval IP-naslova uporabnika z drugimi Googlovimi podatki. Nadaljnje informacije, posebej o možnostih preprečevanja uporabe podatkov, nudi Google na naslednjem naslovu:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners.

Google za najpogosteje uporabljane brskalnike nudi dodatke (add-on), ki uporabnikom omogočajo več nadzora nad tem, katere podatke lahko Google zajame ob priklicu določene spletne strani uporabnika. Dodatek sporoči JavaScriptu (ga.js) storitve Google Analytics, da informacije o obisku spletne strani ne smejo biti posredovane v Google Analytics. Dodatek za deaktiviranje za brskalnike pa ne prepreči posredovanja informacij ponudniku ali z njegove strani uporabljenim in v tej Izjavi o varstvu podatkov navedenim ponudnikom storitve spletne analize. Nadaljnje informacije o namestitvi dodatka za brskalnik najdete na spodnji povezavi:

Dodatek za deaktiviranje storitve Google Analytics za spletni brskalnik.

Alternativno je mogoče deaktivirati prihodnjo analizo obiska spletne strani s klikom na v nadaljevanju navedeno povezavo. S klikom na spodnjo povezavo sledi namestitev t. i. zavrnilnega piškotka (opt-out cookie), ki ob nadaljnjih obiskih prepreči analizo obiska spletne strani ponudnika.

V originalu menda manjka povezava!

Aktiviranje zavrnilnega piškotka za Google Analytics

Prosimo, upoštevajte: če uporabnik prek nastavitev brskalnika izbriše piškotke, je navadno izbrisan tudi zavrnilni piškotek in ga mora uporabnik po potrebi ponovno aktivirati.

Matomo (nekdanji PIWIK)

Ta spletna stran za spletno analizo uporablja programsko opremo Matomo. To je program z odprto kodo, ki obdeluje naslednje podatke o obiskovalcih ponudnikovega strežnika:

 • IP-naslov uporabnika
 • priklicana spletna stran
 • spletna stran, s katere je uporabnik prišel na spletno stran ponudnika (referrer URL)
 • spletna stran, ki jo uporabnik obišče;
 • trajanje obiska spletne strani
 • pogostost priklica spletne strani
Za zajem teh podatkov program namesti piškotek na končni napravi uporabnika. Piškotek je tam shranjen en teden.

Pravna podlaga za to je črka f 1. odst. 6. čl. SUVP. Upravičen interes ponudnika obstaja v analizi in izboljšanju spletne strani.

Ponudnik uporablja program z dodatkom »Automatically Anonymize Visitor IPs«, ki IP-naslov uporabnika skrajša za dva bajta, tako da dodelitev IP-naslova določenemu uporabniku ni več mogoča. Če se uporabnik s takšno obdelavo ne strinja, lahko prepreči namestitev piškotkov prek nastavitev brskalnika. Več o tem v poglavju o piškotkih.

Dodatno lahko uporabnik zavrne analizo prek zavrnitve (opt-out):

S potrditvijo povezave je na končni napravi uporabnika nameščen še en piškotek, ki v prihodnje prepreči shranjevanje analize.

Prosimo, upoštevajte: če uporabnik prek nastavitev brskalnika izbriše piškotke, je navadno izbrisan tudi zavrnilni piškotek in ga mora uporabnik po potrebi ponovno aktivirati.

Facebook – družabni vtičnik

Ta spletna stran uporablja vtičnik družabnega omrežja facebook.com. Facebook je storitev podjetja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, in jo znotraj EU upravlja Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; v nadaljevanju obe podjetji »Facebook«.
Facebook je certificiran po »EU-US Privacy Shield« (zasebnostni ščit EU – ZDA) in s tem zagotavlja upoštevanje zahtev EU glede varstva podatkov pri njihovi obdelavi v ZDA.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Pravna podlaga za to je črka f 1. odst. 6. čl. SUVP. Upravičen interes ponudnika obstaja v kakovosti uporabe spletne strani.

Prek spodnje povezave lahko spremljate mogoče Facebookove vtičnike in njihove funkcije:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.


Pri posamičnem priklicu spletne strani s takšnim vtičnikom vtičnik omogoči brskalniku uporabnika, da na strežnik v ZDA naloži ustrezni prikaz Facebookovega vtičnika. Pri tem se pojavi tehnična potreba po obdelavi IP-naslova uporabnika prek podjetja Facebook, ki hkrati zajame datum, uro in spletno stran, ki jo uporabnik obišče.

Če uporabnik prikliče spletno stran ponudnika, medtem ko je prijavljen na Facebooku, Facebook prepozna konkretni obisk prek informacij, ki jih zbere dodatek (plug-in), in po potrebi te informacije dodeli Facebookovemu profilu zadevnega uporabnika.

Če uporabnik npr. všečka objavo na Facebooku, so ti podatki shranjeni na njegovem Facebookovem računu in po potrebi objavljeni.

Če želi uporabnik preprečiti neposredno dodelitev zbranih informacij njegovemu uporabniškemu računu, se mora npr. pred obiskom spletne strani odjaviti s Facebooka ali prek dodatka blokirati nalaganje Facebookovega vtičnika na zadevno stran.
Podrobne informacije glede zajema in uporabe podatkov prek Facebooka ter o zadevnih pravicah in možnostih za zaščito zasebnosti uporabnika vsebujejo navedbe o varstvu podatkov na Facebooku:
https://www.facebook.com/policy.php.

 

Google+ – družabni vtičnik

Ta spletna stran uporablja vtičnik družabnega omrežja Google+. To je storitev podjetja Google, LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA; v nadaljevanju Google.
Google ima certifikat zasebnostnega ščita EU – ZDA in s tem zagotavlja upoštevanje zakonskih zahtev EU glede varstva podatkov pri njihovi obdelavi v ZDA.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Pravna podlaga za to je črka f 1. odst. 6. čl. SUVP. Upravičen interes ponudnika obstaja v izboljšanju kakovosti uporabe spletne strani.

Prek spodnje povezave lahko spremljate mogoče Googlove vtičnike in njihove funkcije:

https://developers.google.com/+/web/.

Pri posamičnem priklicu spletne strani s takšnim vtičnikom vtičnik omogoči brskalniku uporabnika, da na strežnik v ZDA naloži ustrezni prikaz Googlovega vtičnika. Pri tem se pojavi tehnična potreba po obdelavi IP-naslova uporabnika podjetja Google, ki hkrati zajame datum, uro in spletno stran, ki jo uporabnik obišče.

Če uporabnik prikliče spletno stran ponudnika, medtem ko je prijavljen na Googlu, Google prepozna konkretni obisk prek informacij, ki jih zbere dodatek (plug-in), in po potrebi te informacije dodeli Googlovemu računu zadevnega uporabnika.

Če uporabnik npr. deli vsebino, so ti podatki v danem primeru shranjeni v osebnem Googlovem računu uporabnika in po potrebi objavljeni.

Če želi uporabnik preprečiti neposredno dodelitev zbranih informacij njegovemu uporabniškemu računu, se mora npr. pred obiskom spletne strani odjaviti iz Googla. Obstaja tudi možnost ustrezne konfiguracije Googlovega računa.

Podrobne informacije glede zajema in uporabe podatkov Googla ter o zadevnih pravicah in možnostih za zaščito zasebnosti uporabnika vsebujejo navedbe o varstvu podatkov na Googlu:
https://policies.google.com/privacy

 

Twitter – družabni vtičnik

Ta stran uporablja vtičnik družbenega omrežja Twitter. To je storitev podjetja Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; v nadaljevanju Twitter.

Twitter ima certifikat zasebnostnega ščita EU – ZDA in s tem zagotavlja upoštevanje zakonskih zahtev EU glede varstva podatkov pri njihovi obdelavi v ZDA.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Pravna podlaga za to je črka f 1. odst. 6. čl. SUVP. Upravičen interes ponudnika obstaja v izboljšanju kakovosti uporabe spletne strani.

Pri posamičnem priklicu spletne strani s takšnim vtičnikom komponenta omogoči brskalniku uporabnika, da na strežnik v ZDA naloži ustrezni prikaz Twitterjevega vtičnika. Pri tem se pojavi tehnična potreba po obdelavi IP-naslova uporabnika prek podjetja Google, ki hkrati zajame datum, uro in spletno stran, ki jo uporabnik obišče.

Če uporabnik npr. deli vsebino na Twitterju, so ti podatki v danem primeru shranjeni v osebnem Googlovem računu uporabnika in po potrebi objavljeni.

Če želi uporabnik preprečiti neposredno dodelitev zbranih informacij njegovemu uporabniškemu računu, se mora npr. pred obiskom spletne strani odjaviti s Twitterja. Obstaja tudi možnost ustrezne konfiguracije računa na Twitterju.

Podrobne informacije glede zajema in uporabe podatkov prek Twitterja ter o zadevnih pravicah in možnostih za zaščito zasebnosti uporabnika vsebujejo navedbe o varstvu podatkov na Twitterju:
https://twitter.com/privacy.

 

Uporaba Pinteresta

Na naši spletni strani uporabljamo storitev pinterest.com. Pinterest.com je storitev podjetja Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Z vključenim gumbom "Pin it" Pinterest prejme informacijo, da ste priklicali našo spletno stran. Če ste prijavljeni v svoj profil Pinterest, lahko Pinterest vaš obisk na naši spletni strani dodeli vašemu računu Pinterest in s tem poveže podatke. Pinterest shrani podatke, ki se posredujejo s klikom na gumb "Pin it". Dodatne informacije o namenu in obsegu zbranih podatkov, njihovi obdelavi in uporabi ter o vaših tozadevnih pravicah in možnostih nastavitev za zaščito vaše zasebnosti so na voljo v Pinterestovih obvestilih o varstvu zasebnosti na povezavi http://pinterest.com/about/privacy/.

Če želite preprečiti, da Pinterest obisk naše spletne strani dodeli vašemu računu Pinterest, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz svojega računa Pinterest.