Podatki o izdajatelju

Volmary GmbH
Kaldenhofer Weg 70
48155 Münster
Germany

Telefonska št.: +49 (0) 251 270 70 100
Št. faksa: +49 (0) 251 270 70 270
E-naslov: info(at)volmary.com

Direktor: Hubertus Volmary, Frank Hüdepohl
AG Münster HRB 12502
ID za DDV.:  DE 269 684 919

Pravno obvestilo

Izjava o omejitvi odgovornosti za povezave na zunanje spletne strani

Podjetje Volmary GmbH na svojih spletnih straneh objavlja povezave na druge (zunanje) spletne strani. Za vse te povezave velja: Podjetje Volmary GmbH izrecno izjavlja, da ne vpliva na predstavitev in vsebine povezanih spletnih strani. Zato se s tem izrecno distanciramo od vseh vsebin vseh povezanih spletnih strani in njihovih vsebin ne prevzemamo za svoje. Ta izjava velja za vse prikazane povezave in za vse vsebine spletnih strani, na katere so te povezave vzpostavljene.

Obvestilo o avtorskih pravicah za slike

Vse slikovno gradivo na naši spletni strani je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Nepravilna uporaba, npr. kopiranje motivov, ima resne civilnopravne in kazenske posledice.

Izjava o omejitvi odgovornosti (Disclaimer)

Vsebina spletne ponudbe

Podjetje Volmary GmbH ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali za kakovost posredovanih informacij. Zahtevki za prevzem odgovornosti proti avtorju, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo zaradi uporabe ali neuporabe predstavljenih informacij oz. zaradi uporabe neustreznih ali nepopolnih informacij, so izključeni, razen če avtorju niso dokazane namerne napake ali napake iz hude malomarnosti.  Vse ponudbe so nezavezujoče in neobvezne. Podjetje Volmary GmbH si pridržuje pravico do spremembe dela strani ali celotne ponudbe brez posebnega predhodnega obvestila o spremembi, dopolnitvi ali o brisanju pa tudi pravico do začasne ali stalne prekinitve objave.

Reference in povezave

Pri neposrednih ali posrednih sklicevanjih na zunanje spletne strani ("hiperpovezave"), ki so zunaj odgovornosti avtorja, bi bilo jamstvo veljavno, le če bi bil avtor seznanjen z vsebino in če bi bilo tehnično mogoče in razumno, da bi uporabo ob nezakoniti vsebini preprečil.  Avtor s tem izrecno izjavlja, da med vzpostavitvijo povezave na straneh s povezavo ni bilo razvidne nobene nezakonite vsebine. Na aktualno ali prihodnje oblikovanje, vsebino ali avtorstvo povezanih strani avtor nima vpliva. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile po vzpostavitvi povezave spremenjene. Ta izjava velja za vse povezave in reference znotraj lastne spletne ponudbe pa tudi za tuje vnose v knjige gostov, forume, povezave, sezname poštnih naslovov in vse druge oblike podatkovnih baz, ki jih je vzpostavil avtor in pri katerih je mogoč vnos tuje vsebine. Za nezakonite, nepravilne ali za nepopolne vsebine in še posebej za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe takih informacij, je odgovoren izključno ponudnik strani, na katero vodi povezava, in ne tisti, ki prek povezave to stran izpostavi.

Avtorske pravice in Zakon o blagovnih znamkah

Avtor si prizadeva, da pri vseh publikacijah upošteva avtorske pravice za uporabljene grafike, zvočne dokumente, videoposnetke in besedila, da uporablja lastne grafike, zvočne dokumente, videosekvence in besedila ali da uporablja nelicenčne grafike, zvočne dokumente, videoposnetke in besedila. 
Vse v okviru spletne ponudbe in v določenem primeru prek tretjih oseb zavarovane imenovane znamke in zaščitni znaki so neomejeno podvrženi določbam veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninskih pravicah zadevnih registriranih lastnikov. Zaključek, da zaščitni znaki niso podvrženi avtorskim pravicam tretjih oseb, se ne sme sklepati le na podlagi tega, da so tukaj navedeni. 
Avtorske pravice za katero koli gradivo, ki ga je avtor sam ustvaril, ostajajo le pri avtorju strani. Vsako razmnoževanje ali uporaba takšnih grafik, zvočnih dokumentov, videosekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

Varstvo podatkov

Če v okviru spletne ponudbe obstaja možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-pošte, naslova, imena), razkritje teh podatkov uporabnika temelji izključno na prostovoljni podlagi. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev sta, če je to tehnično mogoče in razumno, mogoča tudi brez specifikacije katerih koli takšnih osebnih podatkov oz. s specifikacijo anonimnih podatkov ali psevdonima. Uporaba podatkov za stik, objavljenih v kolofonu ali primerljivih navedbah, kot je poštni naslov, telefonska številka ali številka faksa in elektronski naslov, za pošiljanje nenaročenih informacij je prepovedana. Pravice za izvedbo pravnega postopka zoper pošiljatelje neželene elektronske pošte v nasprotju s to prepovedjo so izrecno pridržane.

Pravna veljavnost tega izvzetja jamstva

To izvzetje jamstva je treba obravnavati kot del spletne ponudbe, v kateri obstaja povezava na to stran. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, ne ustrezajo več ali v celoti ne ustrezajo drugim delom dokumenta, ostanejo preostali deli v svoji vsebini in veljavnosti nespremenjeni.

Napredna izjava o varstvu podatkov

Celotna izjava o varstvu podatkov je dostopna tukaj hier.

 

Navedba virov slik

Deloma: Fotolia.com:
© Brad Pict
© Christian Jung
© Comugnero Silvana
© cook_inspire
© Corinna Gissemann
© Diana Taliun
© Dionisvera
© dispicture
© Eva Gruendemann
© eyewave
© Floydine
© gossip7
© HandmadePictures
© He2
© HLPhoto
© Kesu
© koss13
© M.studio
© Marco Mayer
© Marina Lohrbach
© mbongo
© Natika
© Photographee.eu
© PhotoSG
© rangizzz
© Ruggiero Scardigno
© simmittorok
© st-fotograf
© Sunny Forest
© Thomas Francois
© Visions-AD
© womue
© olyina
© Antonio Gravante
© juniart
© imaGo Martin R.
© kab-vision
© RRF
© Darius Dzinnik
© Johanna Mühlbauer
© dmytromykhailov
© matka_Wariatka
© tycoon101
© fotoknips
© timolina
© istetiana
© photocrew
© Jana Behr
© PicSieben
© Doris Heinrichs
© Brent Hofacker
© stockcreations
© Printemps
© sarsmis
© Michael Rogner
© sil007
© Anja Löschner
© emmi
© Friday
© Stefanie Lindorf
© Africa Studio
© Nitr
© bergamont

Deloma: @Volmary